MEMA -Nýsköpunarhraðall

MEMA er nýsköpunarhraðall fyrir framhaldsskólanemendur þar sem þeir vinna að því að þróða hugmyndir sínar og koma þeim í verk í formi frumgerða. MEMA er stytting á MenntaMaskína en í hraðlinum fá nemendur tækifæri á því að nýta hugvit sitt til að leita lausna í þverfaglegu samstarfi við t.d. Fab Lab Reykjavík, Háskóla Íslands, sérfræðinga og aðila úr atvinnulífinu. 

 

Í MEMA er sköpunarkraftur ungs fólks nýttur til að takast á við áskoranir framtíðarinnar með málaflokka Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi í lausnleit þeirra. MEMA byggir á verkefnalotum eða sprettum, sem líkja eftir hönnunar- og nýsköpunar aðferðum alþjóðlegra tæknifyrirtækja sem leggja mikla áherslu á hönnun og fljótvirkra frumgerðarsmíði. Í MEMA er rík áhersla lögð á vísindi, hagnýtingu þekkingar, samvinnu, hönnun, tilraunir og prófanir. Verkefnin er umfangsmikið og fara fram í gegnum fimm spretti: Þekkingar-, Hönnunar-, Tækni-, Þróun- og Lokasprettur.  

Þar fá framhaldsskólanemendur tækifæri á því að sannreyna hugmyndir sínar samtímis sem þau efla samkennd, lausnamiðaða hugsun og þverfaglega og tæknilega samvinnu ungmenna. 

 

Markmið verkefnisins er að nýta nýsköpun og frumgerðarsmíð til að efla tæknimenntun og þverfaglega samvinnu í námi. Einnig að efla skilning ungmenna á möguleikum nýsköpunar til að taka þátt í samfélaginu og leysa vandamál.

 

Fab Lab Reykjavík leiðir verkefnið og hefur það vaxið með stuðningi frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Háskóla Íslands, Reykjavíkurborg og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Með þátttöku í MEMA gefst nemendum og kennurum einstakt tækifæri til að kynnast rannsóknum og þróun nýsköpunarhugmynda með hjálp sérfræðinga. Þessu ná skólarnir með því að bjóða upp á MEMA áfanga og styðja við nemendur til að búa til virka frumgerð að nýsköpunarhugmynd í teymisvinnu. 

MEMA hefst strax og framhaldsskólar byrja kennslu í ágúst, nemendur skila inn lausnum sínum til dómnefndar í lok nóvember. Hraðlinum lýkur með verðlaunaafhendingu í lok haustannar. 


 

27505851221_8a26a57845_o.jpg

Nánar um spretti

Allir nemendur í MEMA fá kennslubók sem inniheldur allar nauðsynlegustu upplýsingar varðandi nýsköpunar- og þróunarferlið. Kennarar, fyrirlesarar og sérfræðingar koma einnig með auka kennsluefni sem gæti verið mismunandi eftir teymum, hugmyndum og/eða skólum. Allir nemendur þurfa að stofna aðgang að síðunni og skila inn gögnum í lok hvers spretts.

 

1. ÞEKKINGARSPRETTUR

Þekkingarsprettur er fyrsta skrefið í því að útfæra góða hugmynd. Á Þekkingarsprettinum fer fram viðburður í samstarfi við Háskóla Íslands þar sem nemendur sá upplýsingar frá sérfræðingum Háskóla Íslands sem og frá atvinnulífinu á því sviði sem tekið er fyrir hverju sinni. Áskorun er alltaf valin út frá Heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna og er útgangspunktur teymanna til að hefja rannsóknaferlið sitt.

Þekkingarspretturinn er tvær vikur, að honum loknum eiga teymi að vera fullmótuð og komin gróf stefna um hvað teymið vill þróa áfram. Í lok þekkingarspretts skila teymin inn nöfnum allra í teyminu og upplýsingum sem beðið er um í MEMA bókinni inn á innra svæði MEMA.

2. HÖNNUNARSPRETTUR

Hönnunarspretturinn er byggir á aðferðafræði Design Sprint, hugmyndafræði sem hefur notið mikilla vinsælda hjá tæknifyrirtækjum víða um heim. 

Á Hönnunarspretti kanna teymin ólíka þætti tengda áskorunni til þess að skilja vandamálið betur og uppgötva væntanleg tækifæri. Nemendur fá hér verkfæri og handleiðslu í að útfæra ólíkar hugmyndir sínar eftir nýsköpunaraðferðum stórfyrirtækja, ákveðið hvaða útgáfu/r þau vilja taka áfram í næsta sprett til að útbúa frumgerðir.

Í lok hönnunarspretts skila teymin inn myndum af lausnarteikningum ásamt hönnunarsamantekt.  

3. TÆKNISPRETTUR

Tæknisprettur er því næst, en á Tæknispretti þróa nemendur frumgerðir af hugmyndinni sinni og útfæra í raunverulega lausn. Teymin byrja á einfaldri frummynd sem síðar er útfærð í nokkrum skrefum í prófanlega frumgerð. Frumgerðinni er ætlað að vera prófanleg með hagsmuna aðilum. Í lok Tæknispretts skila teymi inn mynd af frumgerð. Fab Lab Reykjavík er stór stuðningsaðili í frumgreðasmíði á Tæknisprettinum. 

 

4. Þróunarsprettur

Á Þróunarspretti er frumgerðin þróuð áfram í raunhæfa frumgerð sem hægt er að prófa. Tíminn er nýttur til að prófa raunhæfu frumgerðina sem teymin hafa búið til með notendum. Endurgjöf notenda er nýtt til þess að betrumbæta hugmyndina og frumgerðina. Þar fá þátttakendur dýrmæta innsýn inn í huga notenda/hagsmuna aðila að lausninni. Frumgerðin er prófuð með notendum til þess að fá endurgjöf með það markmið að varpa ljósi á galla eða viðbætur sem teymin vilja breyta. Enn er hér tími til þess að vinna í endurbótum á frumgerðinni. Frumgerðin er þróuð áfram og endurbætt eftir þörfum. Í lok þróunarspretts skila teymin inn mynd af uppfærðri frumgerð ásamt niðurstöðum úr notendaprófunum.

5. LOKASPRETTUR

Á Lokaspretti fínpússa teymin hugmyndir og frumgerðir og undirbúa kynningu verkefna sinna sem skilað er til dómnefndar. Öll teymin kynna sínar frumgerðir og ein hugmynd vinnur til verðlauna. Prófanir og lokasprettur rekur lestina, teymin leggja hér loka hönd á frumgreðina sína og skila inn kynningamyndbandi og veggpspjaldi til dómnefndar í lok nóvember. Dómnefnd fær þá tíma til þess að fara yfir því efni sem hefur verið skilað inn og velur sigurlausnina sem tilkynnt er á Lokaviðburði um miðjan desember.

Nánar um Lokaviðburð MEMA

Lokaviðburður MEMA er uppskeruhátíð hraðalsins þar sem fagnað er þeim flotta áfanga sem teymin hafa náð. Viðburðurinn hefur þróast í gegnum árin og hefur síðastliðin tvö ár verið haldin alfarið á netinu. 

Verðlaun MEMA 2021

eflaLogo.png
Hopp_logo_green.png
HÍ Logo 2021.png
Frumkvodlar_Full_Black.png
shavecave.PNG

EFLA veitir sigur teyminu 250.000 krónur í verðlaunafé.

EFLA er þekkingarfyrirtæki, með hátt í 50 ára sögu, og veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdra greina.  

Hopp Reykjavík veitir topp fimm sætunum 10, 15 mínútna fríferðir sem nota má hvenær sem er.
 

Hopp Reykjavík er íslenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í umhverfisvænum samgöngulausnum í svokölluðu deilihagkerfi. Með því að hoppa í staðinn fyrir að taka bílinn er því ekki bara fjárhagslega hagkvæmt og skemmtilegt heldur einnig umhverfisvænt og skilar þér oftar fyrr á áfangastaðinn.

Háskóli Íslands veitti sigur teyminu styrk sem nemur upphæð skrásetningargjalds fyrsta skólaárið.

Frumkvöðlar.is gefur sigur teyminu vefnámskeið í stofnun fyrirtækja, námskeið sem fer yfir alla þá hluti sem þarft að vita til að geta stofnað sitt eigið fyrirtæki.

Shave Cave veitur sigur teyminu fría klippingu.

Verðlaun MEMA 2020

20160425111435!Merki-HÍ.png
Samsung_Lettermark_BLUE_CMYK.jpg

Háskóli Íslands gaf öllum í sigurteyminu niðurfellingu á innritunargjaldi til náms í Háskóla Íslands

Tæknivörur gaf öllum í sigurteyminu SAMSUNG S20 FE síma ásamt því að gefa öllum í öðru sæti SAMSUNG BUDS+ heyrnatól

logo2.png
Vistvera-logo-e1525997729403.png
toppstodin.jpg

Reykjavík Escape gaf öllum í þriðja sæti gjafabréf í Reykjavík Escape.

Vistvera gaf öllum í þriðja sæti vistvænar nytjavörur frá Vistveru.

Allir þátttakendur fengu bókina Toppstöðin í verðlaun.

Verðlaun MEMA 2019

20160425111435!Merki-HÍ.png
Veitur.png

Háskóli Íslands gaf öllum í sigurteyminu niðurfellingu á innritunargjaldi til náms í Háskóla Íslands

Veitur gaf sigurteyminu eina milljón krónur í verðlaun.

Verðlaun 2018

mnd.png

MND félagið á Íslandi gaf sigurteyminu þróunarfé upp á eina milljón krónur.